Vyhlášení smogové situace z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10

 

Vydáno: úterý 24.01.2017, 05:13 SEČ

Pro území: Zlínský kraj
Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Brno/Martan
 
Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý

 průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 

100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. 

Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou

 uvedeny zde:

 https://portal.chmi. cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_CZ.html
 

 

Informace pro veřejnost

Při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací

 suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, doporučujeme zdržet se při pobytu

 pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.

 Doporučení platí zejména pro osobys chronickými dýchacími potížemi, srdečním

 onemocněním, starším lidem a malým dětem.

 
Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem 

a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality 

ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených 

koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.
 
Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách 

ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové

 průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných

 meteorologických prvků.

 Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené 

z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí 

předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí. 

Pojízdné prodejny v Količíně


Prodejna pečiva: PAULLA,s.r.o.  Lipník nad Bečvou

 

každý pátek od 11.20 - 11:35 hodin u autobusové zastávky.

 

Prodejna masa a uzenin: Řeznictví a uzenářství Matula, Lechotice

každé úterý od 7.00 hodin u autobusové zastávky.

( čas je orientační

 -  zpoždění nelze ovlivnit )