VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA - PRAVČICE

19.08.2015 12:13

Výstava králíků, holubů a drůbeže

Králík

DNE 5. - 6.9. 2015

Sobota: 13:00 - 18:00 hod.
Neděle: 08:00 - 15:30 hod.
 
Kde: Areál Sokolovny v Pravčicích

Pořadatel akce: Základní organizace Českého svazu chovatelů Pravčice