VÝZVA VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ

09.02.2017 16:20

 

VÝZVA VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ

 J e d n á    s e   i   o b c e   K O L I Č Í N  !!!

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí

a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně

určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

uvedené nemovitosti u místně příslušeného pracoviště Úřadu pro zastupování

státu ve věcech majetkových.

 

úřední deska: Město Holešov, viz. odkaz:

635021172014.pdf (169939)