VZOR ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - COVID-19

01.03.2021 13:26

 

Vzor čestného prohlášení,

platné od 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021.


    

 

Opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště

COVID19-okresy_-_VZOR-Cestne_prohlaseni_-_20210227.docx (16194)

 

 

Opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště mimo okres

COVID19-okresy_-_VZOR-Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_20210227.docx (18814)

 

 

Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce

COVID19-okresy_-_VZOR-Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_20210228.docx (9871)

 

 

ZDROJ: www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy