Zahájení aktualizace BPEJ v Količíně

08.03.2018 00:25

 

V přílohách ze státního pozemkového úřadu naleznete oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v naší obci.

 

SPU_087439_2018_Luh.pdf (186008)
SPU_087444_2018_Luh_1.pdf (201261)