Změna svozu domovního odpadu

27.12.2022 14:04

Sdělení občanům

 

 

Odpadové centrum 

 V tyto dny bude sběrný dvůr uzavřen:

 

16.12.,17.12.,24.12.,25.12.,26.12.,30.12.,31.12.2022 a 1.1.2023.

 

 

 

Změna svozu domovního odpadu

 

  místo svozu                           původní termín svozu           nový termín svozu

 

                                                                   

Holešov, Količín,                      středa 28.12.2022           čtvrtek 29.12.2022